Vrijwilligers

Iedere vereniging functioneert alleen maar als er een grote groep vaste vrijwilligers is. DOS is daar geen uitzondering op. Uiteraard hebben we bestuursleden en afdelingsleden nodig. Dat zijn mensen die het leuk vinden om een vereniging of een deel daarvan te besturen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook mensen nodig die de kinderen begeleiden of die willen helpen bij wedstrijden of andere activiteiten.

Kortom, als je zin hebt om iets te doen voor de vereniging, meld je dan aan bij één van de bestuurs- of afdelingsleden.

Zonder jullie hulp kan de vereniging niet draaien!